Tallinn Design Festival

Tallinn Design Festival
October 2, 2021 elimelart

Elina töötas festivali 10-liiikmelises fototiimis, kelle ülesandeks oli jäädvustada festivali tähtsamaid hetki. Töö oli väga vastutusrikas ning ta sai sellega suurepäraselt hakkama. Samuti oli ta abiks jooksvate ülesannete lahendamisel. Eline on väga kohusetundlik ja täpne. Tal on lai silmaring ja hea teadmine disainivaldkonnas toimuvast. Ootamatutes olukordades sai ta väga hästi hakkama ja toimis vastutustundlikult ja loovalt. Kolleegidega sai ta hästi läbi ja oli hea meeskonnatöötaja, avatud ja lõbus suhtleja.